Skład komitetu redakcyjnegoRedakcja naukowa:

Dr hab. Beata Lorens prof. UR,
Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec,
Ks. dr hab. Sławomir Zabraniak

Rada Redakcyjna:

Prof. dr hab. Antonio Faur (Uniwersytet Oradejski, Rumunia);
Prof. dr hab. Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski);
Prof. dr hab. Peter Konia (Uniwersytet Preszowski, Słowacja);
Prof. dr hab. Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku);
Prof. dr hab. Oleg Suchyj (Uniwersytet im. Iwana Franki, Lwów);
Prof. dr hab. Leszek Słupecki(Uniwersytet Rzeszowski).

 

 Copyright - © Instytut Historii UR, Rzeszów 2020